càphê bánh mì
         VIETNAMESE EATERY
407 Cameron St. Old Town Alexandria, VA 22314
(703) 549-0800
 
                                                          HOURS
:  MONDAY-FRIDAY    11:00 A.M. - 3:00 P.M.
                                                                                                       5:00 P.M. -  9:00 P.M.
                                                                        SATURDAY             11:00 A.M. - 9:00 P.M.
                                                                        SUNDAY                 12:00 P.M. - 9:00 P.M.

                           

Website Builder